Τα γραφεία του Γ.Σ. Περάματος – Ερμή βρίσκονται στο κλειστό Γυμναστήριο Περάματος “Πρόνοια”. ( Καποδιστρίου & Λακωνίας )

Για τους αγώνες και τις προπονήσεις ο σύλλογος χρησιμοποιεί:

1) Κλειστό Γυμναστήριο Περάματος – “Πρόνοια”


2) Κλειστό γυμναστήριο Νέου Ικονίου
(Παπανδρέου & Τήνου, Νέο Ικόνιο)