Δηλώστε έγκαιρα τη σημμετοχή σας στο Μπάσκετ Camp 2018 που διοργανώνει ο Σύλλογος.