Ενημερώνουμε ότι μόνο για το Σάββατο 20/10, το πρόγραμμα προπονήσεων των Ακαδημιών Μπάσκετ και Βόλεϊ
θα διαμορφωθεί ως εξής:

Ακαδημίες Μπάσκετ: 12:00 – 13:00
Ακαδημίες Βόλεϊ:  13:00 – 14:00