Το πρόγραμμα των Προπονήσεων για το Σαβ/κο 09 – 10 Σεπτεμβρίου έχει ώς εξής: