Στιγμές από την  παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2017    …..